Global Work Sp. z o.o.
ul. Padlewskiego 6
41-800 Zabrze

tel. kom.: +48 538 818 478
e-mail: info@globalwork.com.pl

Polityka BHP


Stosując system zarządzania zgodny z wymaganiami: 
  • ISO 45001
  • ISO 9001
gwarantujemy naszym Klientom wykonanie wszystkich zamówień zgodnie z wymaganymi standardami jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
Dzięki temu systemowi, procedury przedsiębiorstwa są zrozumiałe dla pracowników a co za tym idzie, mają wpływ na polepszenie współpracy, zmniejszenie wypadkowości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Pomaga to budować współpracę opartą na zaufaniu pomiędzy firmą GLOBAL WORK, a jej klientami, podwykonawcami, dostawcami co stanowi wsparcie dla współpracy długoterminowej. 

Szkolenia BHP i badania lekarskie

Jednym z najważniejszych elementów budowania świadomości bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy są wstępne i okresowe szkolenia BHP oraz badania lekarskie.
Badania lekarskie są nie tylko obowiązkiem, ale i przywilejem pracownika, wielokrotnie będąc jedną z nielicznych okazji do przeglądu stanu zdrowia. Wykonywanie badań wstępnych przed podjęciem pracy, jak i badań profilaktycznych w trakcie zatrudnienia jest ważnym elementem pozwalającym m.in. na wykrycie schorzeń, o których istnieniu nie wiedzieliście czy wykrycie choroby zawodowej we wczesnym jego stadium. Dlatego zawsze wykonuj badania zgodnie z wymogami Pracodawcy i informacjami zawartymi na skierowaniu na badania. Twoje zdrowie jest dla nas ważne!

Szkolenia BHP to bardzo istotny element edukacyjny pozwalający na zachowanie i kształtowanie postawy bezpieczeństwa w pracy. Podczas szkolenia wstępnego uzyskasz praktyczne informacje dotyczące ryzyka na wykonywanym przez Ciebie stanowisku pracy, informacje o udzielaniu pierwszej pomocy, postępowaniu w razie wypadku czy zasadach pracy na wysokości. Twój przełożony na budowie przeprowadzi dodatkowo szkolenie stanowiskowe, które przybliży Ci specyfikę obowiązków oraz w jaki sposób bezpiecznie je wykonywać.Po okresie upływu ważności szkolenia wstępnego, Pracodawca skieruje Cię na szkolenie okresowe BHP, którejest rozszerzeniem szkolenia wstępnego i służy aktualizacji wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

GW_18001_PL rev1_Cert_209497-2016-AQ-POL-RvA_POL_QR